Zalo

FREE Danh sách IC, IO, Chipset có thể thay thế cho nhau

sthaihien

Quản trị viên
Nhân viên điều hành
CEO NTH95
VIP Super
VIP Vinafix
VIP Member
Một số IC, IO, Chipset tương đương (<=>) có thể hoán đổi (>) hoặc thay thế được cho nhau:

ENE
KB926QF-D3 |>| KB3926QF-D2|Toshiba L500-1Q6 LA-4982P(KSWAA)
KB3926QF-D2 |>|KB3926QF-C0| Quanta OP8
NPCE795GA0DX |>| NPCE795LA0DX|B570E LZ57
KB3926QF-D2 |>| KB926QF-D3| DV6 LX89/LX8
KB926QF E0 |>| KB926QF D3 | Lenovo G560e, LA-7012P
KB3310QF-A0 | >|KB3310QF-B0| Asus All-in-One PC ET1602C
KB3310QF-C1 | > |KB3310QF-B0| Asus EeePC 900
KB3926QF-A1 | > |KB3926QF-A2 |Quanta AT3
KB3926QF-C0 |>| KB926QF-D3 |HP DV5
KB3926QF-C0 |<->| KB3926QF-D2| Quanta OP6, QT6
KB3930QF-A2 |>| KB930QF-A1 |Quanta R23
KB926QF-B1| >| KB926QF-C0 |Compal LA-3551P
KB926QF-B1 |>| KB926QF-D3 |Compal LA-6552P
KB926QF-D3 |>| KB926QF-C0| Lenovo G550 – Compal LA-5082P
KB926QF-E0| >| KB926QF-C0| Compal LA-6061P
KB926QF-E0| >| KB926QF-D3| Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)
KB926QF-E0 |>| KB926QF-D2 |Compal LA-6421P, LA-6221P
KB932QF-A0| >| KB930QF-A1| Compal LA-8712P M6-1221er
KB926QF-E0| ->| KB926QF-D3|Lenovo G555 LA-5972P
KB926QF B1 |> |KB926QF D3 | LA-6552P
KB3926QF D2 |<->| KB926QF D3 | CQ61
KB926QF D3 |>| KB926QF E0|LA-5651P
KB926QF D3 | > | KB926QF C0
KB3926QF-D2 |>| KB3926QF-C0 |Quanta UT12
KB926QF E0 | > |KB926QF D2
KB926-B1 |>| KB926-C0 | LA-3551P
KB3926QF-D2 |>| KB926QF-D3|HP dv6-2112er DAUT1AMB6E1
KB926QF |<->| C0, C1<-> D2,D3

Nuvoton
NPCE791LA0DX |>| NPCE795PA0DX | VPCF23 MBX-243
NPCE791LA0DX| >| NPCE795LA0DX
NPCE795PAODX |>|NPCE795LAODX | Dell n5110, Intel, DQ15
NPCE781LA0DX |>| NPCE781BA0DX
NPCE781LA0DX |>| NPCE783LA0DX| Quanta ZQ1
NPCE795GA0DX |>| NPCE795LA0DX |Quanta ZYG
NPCE781LA0DX |> | NPCE783LA0DX|Quanta ZQ1
NPCE795GA0DX |>| NPCE795LA0DX |Quanta ZYG

Winbond
WPCE773 |<->| WPCE775|CQ50
WPC8763LDG |<->| WPC8769LDG| Aspire 5920G - Quanta ZD1
WPC8769LA0DG| >| WPC8769LDG |Alienware M15x - Quanta MX3(Maddog 2.5)
WPC8763LA0DG |>| WPC8769LDG| FUJITSU SIEMENS V5545

ITE
IT8500E |>| IT8512E| K50B, K40B
IT8518E HXA |>| IT8518E CXA | Lenovo IdeaPad z380
IT8500E |>| IT8502E |Asus K50IJ
IT8502E |>| IT8500E |Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB
IT8502E |<->| IT8512E |Asus K50IJ
IT8512E |>| IT8500E |Acer 6920
IT8511TE-BXS |>| IT8510TE-GXA| Asus X51R/RL
IT8500E |>| IT8512E | Asus K50IJ
IT8511TE BXS |>| IT8511TE BXA| Asus X59SL, F5SL.
IT8500E |>| IT8512E |Asus K50IJ
IT8518-HXA |>| IT8518-CXA| Compaq CQ58

SMSC
MEC1308-NU |>| MEC1300-NU|BONN-L BA92-05696
MEC1300-NU |<->| MEC1308-NU |Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), R519
SMSC KBC1098 |<->| SMSC MEC1308

IC Nguồn cấp trước (3V, 5V)
RT8205A = TPS51125
SN608090 = isl6237 = 51427 RT8206B
ISL6237 = MAX17020 = MAX8778 = TPS51427 = RT8206B
PM6686 = TPS17020
UP1585QQAG (Ký hiệu EM EC) = TPS51123A = RT8223P(Ký hiệu EQ=)
MAX8734A = RT8203
max 8724 = max1908
ISL6236 <=> RT8206A

IC Nguồn sạc: (Charger)
ISL88731=BQ24745

IC Nguồn CPU:
ISL 6266 <=> ISL 6262
ISL 62883 <=> ISL 62882

IC Sound:
ALC883 <=> ALC660

List Chipset Shared:
Chíp VGA:
G86-631-A2<=>G86-621<=>G86-620<=>G86-630<=>G86-603<=>G86-920.
G86-920-A2 <=>G86-921-A2.
GF-GO7200-N-A3 <=>GF-GO7300T-N-A3.
GF-GO7300-N-A3<=>GF-GO7300T-N-A3.
GF-GO7400-N-A3<=>GF-GO7400T-N-A3 .
QD-NVS-110M-N-A3 <=>QD-NVS-110MT-N-A3 .
G86-740-A2<=>G86-741-A2

TPS51123 <=> TR8223B <=> TPS51125 (3 in 1).
IT8985E equivalent IT8585E
ISL95855 equivalent ISL95829A
isl88732 equivalent isl88731
216-0833000 with 216-0810028
NPCE885GA0DX equivalent NPCE882GA0DX
NPCE885GA0DX equivalent NPCE795GA0DX
3B=3H RT7290AGQUF

Ký hiệu IC họ Richtek:
DJ= - RT8202AGQW
DJ- - RT8202APQW
DK- - RT8204PQW WQFN 3x3-16
JL= - RT8204AGQW WQFN 3x3-16
FR= - RT8204BGQW WQFN 3x3-16
H6= - RT8204CGQW WQFN 3x3-16
CJ= - RT8205AGQW
CK= - RT8205BGQW
CL= - RT8205CGQW
CB= - RT8205DGQW
DT= - RT8205EGQW
EM= - RT8205LGQW [RT8205AGQW]
EN= - RT8205MGQW [RT8205CGQW]
CP= - RT8207GQW
DH= - RT8207AGQW
EF= - RT8207LGQW
J7= - RT8207MGQW
DS= - RT8223BGQW LDO Output: 70mA
11= - RT8223NGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]
20 - RT8223PZQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]
EP= - RT8223LGQW LDO Output: 100mA [RT8223AGQW]
EQ= - RT8223MGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]
FF= - RT8208AGQW
FG= - RT8208BGQW
H8= - RT8208DGQW
30= - RT8208EGQW
31= - RT8208FGQW
FH= - RT8209AGQW WQFN-16L 3x3
A0= - RT8209BGQW WQFN-14L 3.5x3.5
A3= - RT8209EGQW WQFN-14L 3.5x3.5
JX= - RT8209LGQW WQFN-16L 3x3
A8= - RT8209MGQW WQFN-14L 3.5x3.5
K0= - RT8209NGQW
A6= - RT8209PGQW
EL= - RT8015A
DZ= - RT8113
CZ= - RT8561AGQW
D9= - RT9716AGQW
C7= - RT9293-20

RT8205A + RT8205L = TPS51125

IT8528EXA -> 8258AXA

IT8582E-EXA -> IT8582E-AXS
HP Pavilion 17-e011sr (Quanta R75 DA0R75MB6C1 REV:C)

Lenovo Z580 (Quanta LZ3 UMA)
IT8518E -> T8528E EXA

ITE8517E-HXA -> ITE8518E-HXA
K55VM Rev2.0

Sony MBX-224
NPCE783LA0DX -> NPCE795LA0DX

NPCE795PA0DX -> NPCE795LA0DX
Dell Inspiron N5110

LA-4853p (Acer Aspire 5732ZG)
KB926QF-D3 -> KB926QF-E0

KB926QF-C1 -> KB926QF-D3
Toshiba A350 LA-4571P

HP CQ61
KB3926QF D2 -> KB926QF D3

Lenovo V580c (La58 MB 11273-1 48.4TE01.011)
NPCE885GA0DX -> NPCE885PA0DX

JD-DH, JD=DH, JD DH, JD-ED, JD ED, JD=DD JD => RT8239C ZQW

npce795la0dx -> npce885la0dx - MBX-247

IT8510TE -> IT8511TE Test ok ASUS F5RL

IT8517E HX -> IT8518E СX Test ok X75VD Rev.2.0

sjtnv =HM70
slj8c =HM77

ENE 9012QF_A3 > ENE9022Q D

BQ735=BQ24735=BQ24738=BQ24725=BQ725=BQ25

DJ=RT8205A <=> TPS51125.

RT8205LGQW <=> RT8205AGQW <=> RT8205EGQW <=> TPS51125A

ASUS X401A IT8517E Replacement IT8518E

IO replacement
Winbond I / O only sub-models, and F = G
W83627DHG-P == W83627DHG-A
IT8712F-A IXS == IT8712F-A HXS
IT8712F-A IXS GB == IT8712F-A HXS GB ( GB is for Gigabyte only.)
The IT8712F-A GXS can be replaced with non-IXS / HXS. (GB is for Gigabyte)
IT8702F-A only sub-models, without sub-version, can be interchangeable, part of the motherboard can also be replaced with 8712F-A. (GB is for Gigabyte.)
IT8712F-S only sub-models, without sub-version, can be interchangeable. GB is for Gigabyte.
T8716F-S only sub-models, without sub-version, can be interchangeable. GB is for Gigabyte.
IT8718F-S only sub-models, without sub-version, can be interchangeable. GB is for Gigabyte.
IT8726F-S only sub-models, without sub-version, can be interchangeable. GB is for Gigabyte.
IT8705 ** only sub-models, without sub-version, can be interchangeable.
PC87372 == SMSC 47M172 part of the motherboard can also replace 47m182
8374LF2-C == 47M182 ==WPCD374LAUFG
Fintek F71872F == Fintek F71872FG
Fintek F71882F == Fintek F71882FG
Fintek F71883F == Fintek F71883FG

PWM replacement
ADP3110 == ADP3110K == ADP3418 == ADP3418K
ISL6612 == RT9600
APW7062 == ISL6522
ISL6520 == RT9202
APW7067 == ISL6549 == RT9259
APW7120 == RT9214 == FP6321
APW7060 == ISL6529 == RT9205
5018MTC == 5019MTC == ADP3180 == ADP3181 ? ADP3168? To be confirmed.
ADP3168 == ADP3188 part of the motherboard to be confirmed
ADP3166 == ADP3186 part of the motherboard to be confirmed
5009M == 3418 (K) == 5007m (boot need to add the diode pin)
L6917BD == L6916D
SC2643 == SC2646
BD-XX == B3-XX
A1-XX == A2-XX

Dedicated chip
IT8282M == ASM8282G == ATPA02G

Clock chip
RTM360-111R == ICS950209 == W83194BR-B (some boards can not)
RTM660-109R == ICS950202 (9 feet different) == ics950220 may run 26
RTM363-210 == ICS952607EF / CLK865J02FLF (will prompt overclocking error, save CMOS does not light run D1)

Memory chips
N2DS12H16CT-5TB ==== K4D261638F TC50 ==== HY5DU281622ET-J
k4j5532xxx-bc14 ==== hys573235fap-14==k4j5232xxx-bc14==k4j5232xxx-bc12
HY5PS561621A FP-25===HYB18T256169BF===E2516AB-6E-E===HY5PS561621B FP-25==HY5PS561621A FP-28
( With the capacity, with the bit width, the speed of not less than the original value )

Other chips
8400GS graphics card above the G86-213-A2 can directly replace the notebook above the 630 series graphics card
8500GT graphics card above the G86-303-A2 can directly replace the notebook above the G86-703-A2 graphics card

GPU LIST
G86-300-A2 --> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-302-A2 --> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-303-A2 --> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-602-A2--> G86-631-A2 --> G86-603-A2, G86-620-A2, G86-630-A2
G86-603-A2--> G86-631-A2 --> G86-630-A2
G86-620-A2--> G86-631-A2 --> G86-630-A2
G86-625-A2--> G86-635-A2 --> G86-630-A2
G86-630-A2--> G86-631-A2
G86-631-A2--> G86-631-A2 --> G86-630-A2
G86-635-A2--> G86-635-A2
G86-703-A2--> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-730-A2--> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-731-A2--> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-740-A2--> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-750-A2--> G86-771-A2 --> G86-770-A2
G86-770-A2--> G86-771-A2 --> G86-750-A2
G86-771-A2--> G86-771-A2 --> G86-770-A2

Nvidia NF-430-N-A3 ----- NF-G430-N-A3
Nvidia NF-G430-N-A3 ----- NF-G430-N-A3 -- NF-430-N-A3
Nvidia FX GO 5100 ----- FX GO 5200
Nvidia FX GO 5150 ----- FX GO 5200
Nvidia FX GO 5700 ----- FX GO 5700 -- FX GO 5700V
Nvidia FX GO 5700V ----- FX GO 5700V -- FX GO 5700
Nvidia NF-SPP100-N-A2 ----- NF-G6100-N-A2
Nvidia NF-6100-N-A2 ----- NF-G6100-N-A2
Nvidia NF-G6100-N-A2 ----- NF-G6100-N-A2 -- NF-SPP100-N-A2
Nvidia NF-G6150-N-A2 ----- NF-G6150-N-A2
Nvidia GF Go6200-A2 ----- GF-GO6400-A2
Nvidia GF Go6200-A4 ----- GF-GO6400-A4
Nvidia GF Go6200-NPB ----- GF-GO6400 NPB
Nvidia GF-GO6400-A2 ----- GF-GO6400-A2
Nvidia GF-GO6400-A4 ----- GF-GO6400-A4
Nvidia GF-GO6400SQ-N-A2 ----- GF-GO6400SQ-N-A2
Nvidia GF-GO6400 NPB ----- GF-GO6400 NPB
Nvidia GF Go6800 B1 ----- GF Go6800 P-B1
Nvidia GF Go6800 P-B1 ----- GF Go6800 P-B1
Nvidia GF Go6800 U ----- GF Go6800 P-U1
Nvidia GF Go6800 P-U1 ----- GF Go6800 P-U1
Nvidia G84-303-A2 ----- G84-600-A2 -- G84-403-A2
Nvidia G84-400-A2 ----- G84-600-A2 -- G84-403-A2
Nvidia G84-403-A2 ----- G84-600-A2 -- G84-403-A2
Nvidia G84-600-A2 ----- G84-600-A2
Nvidia G84-625-A2 ----- G84-625-A2 -- G84-600-A2
Nvidia G86-300-A2 ----- G86-731-A2 -- G86-730-A2
Nvidia G86-302-A2 ----- G86-731-A2 -- G86-730-A2
Nvidia G86-303-A2 ----- G86-731-A2 -- G86-730-A2
Nvidia G86-602-A2 ----- G86-631-A2 -- G86-603-A2, G86-620-A2,G86-630-A2
Nvidia G86-603-A2 ----- G86-631-A2 -- G86-630-A2
Nvidia G86-620-A2 ----- G86-631-A2 -- G86-630-A2
Nvidia G86-625-A2 ----- G86-635-A2 -- G86-630-A2
Nvidia G86-630-A2 ----- G86-631-A2

NPCE885LAODX = NPCE882 or NPCE795

kb3930qf A1 = kb3930qf B1

PQ737 = i 739

...đang cập nhật...