FREE Danh sách IC, IO, Chipset có thể thay thế cho nhau

sthaihien

Quản trị viên
Nhân viên điều hành
CEO NTH95.COM
Một số IC, IO, Chipset tương đương (<=>) có thể hoán đổi (>) hoặc thay thế được cho nhau:

ENE
KB926QF-D3 |>| KB3926QF-D2|Toshiba L500-1Q6 LA-4982P(KSWAA)
KB3926QF-D2 |>|KB3926QF-C0| Quanta OP8
NPCE795GA0DX |>| NPCE795LA0DX|B570E LZ57
KB3926QF-D2 |>| KB926QF-D3| DV6 LX89/LX8
KB926QF E0 |>| KB926QF D3 | Lenovo G560e, LA-7012P
KB3310QF-A0 | >|KB3310QF-B0| Asus All-in-One PC ET1602C
KB3310QF-C1 | > |KB3310QF-B0| Asus EeePC 900
KB3926QF-A1 | > |KB3926QF-A2 |Quanta AT3
KB3926QF-C0 |>| KB926QF-D3 |HP DV5
KB3926QF-C0 |<->| KB3926QF-D2| Quanta OP6, QT6
KB3930QF-A2 |>| KB930QF-A1 |Quanta R23
KB926QF-B1| >| KB926QF-C0 |Compal LA-3551P
KB926QF-B1 |>| KB926QF-D3 |Compal LA-6552P
KB926QF-D3 |>| KB926QF-C0| Lenovo G550 – Compal LA-5082P
KB926QF-E0| >| KB926QF-C0| Compal LA-6061P
KB926QF-E0| >| KB926QF-D3| Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)
KB926QF-E0 |>| KB926QF-D2 |Compal LA-6421P, LA-6221P
KB932QF-A0| >| KB930QF-A1| Compal LA-8712P M6-1221er
KB926QF-E0| ->| KB926QF-D3|Lenovo G555 LA-5972P
KB926QF B1 |> |KB926QF D3 | LA-6552P
KB3926QF D2 |<->| KB926QF D3 | CQ61
KB926QF D3 |>| KB926QF E0|LA-5651P
KB926QF D3 | > | KB926QF C0
KB3926QF-D2 |>| KB3926QF-C0 |Quanta UT12
KB926QF E0 | > |KB926QF D2
KB926-B1 |>| KB926-C0 | LA-3551P
KB3926QF-D2 |>| KB926QF-D3|HP dv6-2112er DAUT1AMB6E1
KB926QF |<->| C0, C1<-> D2,D3

Nuvoton
NPCE791LA0DX |>| NPCE795PA0DX | VPCF23 MBX-243
NPCE791LA0DX| >| NPCE795LA0DX
NPCE795PAODX |>|NPCE795LAODX | Dell n5110, Intel, DQ15
NPCE781LA0DX |>| NPCE781BA0DX
NPCE781LA0DX |>| NPCE783LA0DX| Quanta ZQ1
NPCE795GA0DX |>| NPCE795LA0DX |Quanta ZYG
NPCE781LA0DX |> | NPCE783LA0DX|Quanta ZQ1
NPCE795GA0DX |>| NPCE795LA0DX |Quanta ZYG

Winbond
WPCE773 |<->| WPCE775|CQ50
WPC8763LDG |<->| WPC8769LDG| Aspire 5920G - Quanta ZD1
WPC8769LA0DG| >| WPC8769LDG |Alienware M15x - Quanta MX3(Maddog 2.5)
WPC8763LA0DG |>| WPC8769LDG| FUJITSU SIEMENS V5545

ITE
IT8500E |>| IT8512E| K50B, K40B
IT8518E HXA |>| IT8518E CXA | Lenovo IdeaPad z380
IT8500E |>| IT8502E |Asus K50IJ
IT8502E |>| IT8500E |Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB
IT8502E |<->| IT8512E |Asus K50IJ
IT8512E |>| IT8500E |Acer 6920
IT8511TE-BXS |>| IT8510TE-GXA| Asus X51R/RL
IT8500E |>| IT8512E | Asus K50IJ
IT8511TE BXS |>| IT8511TE BXA| Asus X59SL, F5SL.
IT8500E |>| IT8512E |Asus K50IJ
IT8518-HXA |>| IT8518-CXA| Compaq CQ58

SMSC
MEC1308-NU |>| MEC1300-NU|BONN-L BA92-05696
MEC1300-NU |<->| MEC1308-NU |Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), R519
SMSC KBC1098 |<->| SMSC MEC1308

IC Nguồn cấp trước (3V, 5V)
RT8205A = TPS51125
SN608090 = isl6237 = 51427 RT8206B
ISL6237 = MAX17020 = MAX8778 = TPS51427 = RT8206B
PM6686 = TPS17020
UP1585QQAG (Ký hiệu EM EC) = TPS51123A = RT8223P(Ký hiệu EQ=)
MAX8734A = RT8203
max 8724 = max1908
ISL6236 <=> RT8206A

IC Nguồn sạc: (Charger)
ISL88731=BQ24745

IC Nguồn CPU:
ISL 6266 <=> ISL 6262
ISL 62883 <=> ISL 62882

IC Sound:
ALC883 <=> ALC660

List Chipset Shared:
Chíp VGA:
G86-631-A2<=>G86-621<=>G86-620<=>G86-630<=>G86-603<=>G86-920.
G86-920-A2 <=>G86-921-A2.
GF-GO7200-N-A3 <=>GF-GO7300T-N-A3.
GF-GO7300-N-A3<=>GF-GO7300T-N-A3.
GF-GO7400-N-A3<=>GF-GO7400T-N-A3 .
QD-NVS-110M-N-A3 <=>QD-NVS-110MT-N-A3 .
G86-740-A2<=>G86-741-A2

TPS51123 <=> TR8223B <=> TPS51125 (3 in 1).
IT8985E equivalent IT8585E
ISL95855 equivalent ISL95829A
isl88732 equivalent isl88731
216-0833000 with 216-0810028
NPCE885GA0DX equivalent NPCE882GA0DX
NPCE885GA0DX equivalent NPCE795GA0DX
3B=3H RT7290AGQUF

Ký hiệu IC họ Richtek:
DJ= - RT8202AGQW
DJ- - RT8202APQW
DK- - RT8204PQW WQFN 3x3-16
JL= - RT8204AGQW WQFN 3x3-16
FR= - RT8204BGQW WQFN 3x3-16
H6= - RT8204CGQW WQFN 3x3-16
CJ= - RT8205AGQW
CK= - RT8205BGQW
CL= - RT8205CGQW
CB= - RT8205DGQW
DT= - RT8205EGQW
EM= - RT8205LGQW [RT8205AGQW]
EN= - RT8205MGQW [RT8205CGQW]
CP= - RT8207GQW
DH= - RT8207AGQW
EF= - RT8207LGQW
J7= - RT8207MGQW
DS= - RT8223BGQW LDO Output: 70mA
11= - RT8223NGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]
20 - RT8223PZQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]
EP= - RT8223LGQW LDO Output: 100mA [RT8223AGQW]
EQ= - RT8223MGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]
FF= - RT8208AGQW
FG= - RT8208BGQW
H8= - RT8208DGQW
30= - RT8208EGQW
31= - RT8208FGQW
FH= - RT8209AGQW WQFN-16L 3x3
A0= - RT8209BGQW WQFN-14L 3.5x3.5
A3= - RT8209EGQW WQFN-14L 3.5x3.5
JX= - RT8209LGQW WQFN-16L 3x3
A8= - RT8209MGQW WQFN-14L 3.5x3.5
K0= - RT8209NGQW
A6= - RT8209PGQW
EL= - RT8015A
DZ= - RT8113
CZ= - RT8561AGQW
D9= - RT9716AGQW
C7= - RT9293-20

RT8205A + RT8205L = TPS51125

IT8528EXA -> 8258AXA

IT8582E-EXA -> IT8582E-AXS
HP Pavilion 17-e011sr (Quanta R75 DA0R75MB6C1 REV:C)

Lenovo Z580 (Quanta LZ3 UMA)
IT8518E -> T8528E EXA

ITE8517E-HXA -> ITE8518E-HXA
K55VM Rev2.0

Sony MBX-224
NPCE783LA0DX -> NPCE795LA0DX

NPCE795PA0DX -> NPCE795LA0DX
Dell Inspiron N5110

LA-4853p (Acer Aspire 5732ZG)
KB926QF-D3 -> KB926QF-E0

KB926QF-C1 -> KB926QF-D3
Toshiba A350 LA-4571P

HP CQ61
KB3926QF D2 -> KB926QF D3

Lenovo V580c (La58 MB 11273-1 48.4TE01.011)
NPCE885GA0DX -> NPCE885PA0DX

JD-DH, JD=DH, JD DH, JD-ED, JD ED, JD=DD JD => RT8239C ZQW

npce795la0dx -> npce885la0dx - MBX-247

IT8510TE -> IT8511TE Test ok ASUS F5RL

IT8517E HX -> IT8518E СX Test ok X75VD Rev.2.0

sjtnv =HM70
slj8c =HM77

ENE 9012QF_A3 > ENE9022Q D

BQ735=BQ24735=BQ24738=BQ24725=BQ725=BQ25

DJ=RT8205A <=> TPS51125.

RT8205LGQW <=> RT8205AGQW <=> RT8205EGQW <=> TPS51125A

ASUS X401A IT8517E Replacement IT8518E

IO replacement
Winbond I / O only sub-models, and F = G
W83627DHG-P == W83627DHG-A
IT8712F-A IXS == IT8712F-A HXS
IT8712F-A IXS GB == IT8712F-A HXS GB ( GB is for Gigabyte only.)
The IT8712F-A GXS can be replaced with non-IXS / HXS. (GB is for Gigabyte)
IT8702F-A only sub-models, without sub-version, can be interchangeable, part of the motherboard can also be replaced with 8712F-A. (GB is for Gigabyte.)
IT8712F-S only sub-models, without sub-version, can be interchangeable. GB is for Gigabyte.
T8716F-S only sub-models, without sub-version, can be interchangeable. GB is for Gigabyte.
IT8718F-S only sub-models, without sub-version, can be interchangeable. GB is for Gigabyte.
IT8726F-S only sub-models, without sub-version, can be interchangeable. GB is for Gigabyte.
IT8705 ** only sub-models, without sub-version, can be interchangeable.
PC87372 == SMSC 47M172 part of the motherboard can also replace 47m182
8374LF2-C == 47M182 ==WPCD374LAUFG
Fintek F71872F == Fintek F71872FG
Fintek F71882F == Fintek F71882FG
Fintek F71883F == Fintek F71883FG

PWM replacement
ADP3110 == ADP3110K == ADP3418 == ADP3418K
ISL6612 == RT9600
APW7062 == ISL6522
ISL6520 == RT9202
APW7067 == ISL6549 == RT9259
APW7120 == RT9214 == FP6321
APW7060 == ISL6529 == RT9205
5018MTC == 5019MTC == ADP3180 == ADP3181 ? ADP3168? To be confirmed.
ADP3168 == ADP3188 part of the motherboard to be confirmed
ADP3166 == ADP3186 part of the motherboard to be confirmed
5009M == 3418 (K) == 5007m (boot need to add the diode pin)
L6917BD == L6916D
SC2643 == SC2646
BD-XX == B3-XX
A1-XX == A2-XX

Dedicated chip
IT8282M == ASM8282G == ATPA02G

Clock chip
RTM360-111R == ICS950209 == W83194BR-B (some boards can not)
RTM660-109R == ICS950202 (9 feet different) == ics950220 may run 26
RTM363-210 == ICS952607EF / CLK865J02FLF (will prompt overclocking error, save CMOS does not light run D1)

Memory chips
N2DS12H16CT-5TB ==== K4D261638F TC50 ==== HY5DU281622ET-J
k4j5532xxx-bc14 ==== hys573235fap-14==k4j5232xxx-bc14==k4j5232xxx-bc12
HY5PS561621A FP-25===HYB18T256169BF===E2516AB-6E-E===HY5PS561621B FP-25==HY5PS561621A FP-28
( With the capacity, with the bit width, the speed of not less than the original value )

Other chips
8400GS graphics card above the G86-213-A2 can directly replace the notebook above the 630 series graphics card
8500GT graphics card above the G86-303-A2 can directly replace the notebook above the G86-703-A2 graphics card

GPU LIST
G86-300-A2 --> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-302-A2 --> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-303-A2 --> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-602-A2--> G86-631-A2 --> G86-603-A2, G86-620-A2, G86-630-A2
G86-603-A2--> G86-631-A2 --> G86-630-A2
G86-620-A2--> G86-631-A2 --> G86-630-A2
G86-625-A2--> G86-635-A2 --> G86-630-A2
G86-630-A2--> G86-631-A2
G86-631-A2--> G86-631-A2 --> G86-630-A2
G86-635-A2--> G86-635-A2
G86-703-A2--> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-730-A2--> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-731-A2--> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-740-A2--> G86-731-A2 --> G86-730-A2
G86-750-A2--> G86-771-A2 --> G86-770-A2
G86-770-A2--> G86-771-A2 --> G86-750-A2
G86-771-A2--> G86-771-A2 --> G86-770-A2

Nvidia NF-430-N-A3 ----- NF-G430-N-A3
Nvidia NF-G430-N-A3 ----- NF-G430-N-A3 -- NF-430-N-A3
Nvidia FX GO 5100 ----- FX GO 5200
Nvidia FX GO 5150 ----- FX GO 5200
Nvidia FX GO 5700 ----- FX GO 5700 -- FX GO 5700V
Nvidia FX GO 5700V ----- FX GO 5700V -- FX GO 5700
Nvidia NF-SPP100-N-A2 ----- NF-G6100-N-A2
Nvidia NF-6100-N-A2 ----- NF-G6100-N-A2
Nvidia NF-G6100-N-A2 ----- NF-G6100-N-A2 -- NF-SPP100-N-A2
Nvidia NF-G6150-N-A2 ----- NF-G6150-N-A2
Nvidia GF Go6200-A2 ----- GF-GO6400-A2
Nvidia GF Go6200-A4 ----- GF-GO6400-A4
Nvidia GF Go6200-NPB ----- GF-GO6400 NPB
Nvidia GF-GO6400-A2 ----- GF-GO6400-A2
Nvidia GF-GO6400-A4 ----- GF-GO6400-A4
Nvidia GF-GO6400SQ-N-A2 ----- GF-GO6400SQ-N-A2
Nvidia GF-GO6400 NPB ----- GF-GO6400 NPB
Nvidia GF Go6800 B1 ----- GF Go6800 P-B1
Nvidia GF Go6800 P-B1 ----- GF Go6800 P-B1
Nvidia GF Go6800 U ----- GF Go6800 P-U1
Nvidia GF Go6800 P-U1 ----- GF Go6800 P-U1
Nvidia G84-303-A2 ----- G84-600-A2 -- G84-403-A2
Nvidia G84-400-A2 ----- G84-600-A2 -- G84-403-A2
Nvidia G84-403-A2 ----- G84-600-A2 -- G84-403-A2
Nvidia G84-600-A2 ----- G84-600-A2
Nvidia G84-625-A2 ----- G84-625-A2 -- G84-600-A2
Nvidia G86-300-A2 ----- G86-731-A2 -- G86-730-A2
Nvidia G86-302-A2 ----- G86-731-A2 -- G86-730-A2
Nvidia G86-303-A2 ----- G86-731-A2 -- G86-730-A2
Nvidia G86-602-A2 ----- G86-631-A2 -- G86-603-A2, G86-620-A2,G86-630-A2
Nvidia G86-603-A2 ----- G86-631-A2 -- G86-630-A2
Nvidia G86-620-A2 ----- G86-631-A2 -- G86-630-A2
Nvidia G86-625-A2 ----- G86-635-A2 -- G86-630-A2
Nvidia G86-630-A2 ----- G86-631-A2

NPCE885LAODX = NPCE882 or NPCE795

kb3930qf A1 = kb3930qf B1

PQ737 = i 739

...đang cập nhật...