hd sentinel

  1. sthaihien

    NEW Hướng dẫn cách kiểm tra, sữa lỗi Bad sector ổ cứng

    Ổ cứng là một thành phần quan trọng và nhạy cảm nhất của máy tính. Là nơi chứa hệ điều hành Windows, chứa dữ liệu. Nếu ổ cứng mà kém, nhiều bad sector sẽ khiến cho máy tính bị chậm, thường xuyên bị treo, lỗi màn hình xanh,… Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra và tự động sữa lỗi Bad...
Bên trên