Ethereum testnet Sepolia trên Beacon Chain đã ra mắt

Beacon Chain của testnet Sepolia đã hoạt động, tạo tiền đề cho buổi diễn tập hợp nhất để cung cấp cho các nhà phát triển mạng Ethereum những hiểu biết kỹ thuật có giá trị.

Sau khi hợp nhất với Beacon Chain, testnet Sepolia sẽ bắt đầu đạt được sự đồng thuận bằng cách sử dụng bằng chứng cổ phần (PoS) thay vì bằng chứng công việc (PoW), sẽ cung cấp dữ liệu về những gì có thể xảy ra khi mạng chính Ethereum thực hiện hợp nhất.

Ngày chính xác của việc hợp nhất Sepolia vẫn chưa được xác định.

Thử nghiệm hợp nhất là điều cần thiết cho các nhà phát triển Ethereum và các nhà phát triển dự án độc lập sử dụng mạng Ethereum để hiểu những gì họ có thể gặp khi quá trình hợp nhất thực sự diễn ra. Cũng giống như trên các testnet, hợp nhất mạng chính Ethereum sẽ thấy toàn bộ mạng chuyển đổi sang sự đồng thuận PoS và sẽ giảm mức tiêu thụ năng lượng của Ethereum xuống 99,9%.

Sepolia được ra mắt vào tháng 10 năm 2021. Nhà phát triển Ethereum cốt lõi Tim Beiko đã xác nhận vào tháng 4 rằng testnet Ropsten sẽ bị loại bỏ dần theo thời gian và được thay thế bằng Sepolia. Do đó, các dự án chạy trên Ropsten đã được khuyến khích chuyển công việc của họ sang Sepolia để tránh phức tạp.

Các testnet công khai như Sepolia và Ropsten được thiết kế để sao chép các điều kiện hoạt động của các mạng chính tương ứng của chúng mà không ảnh hưởng đến mạng chính trực tiếp. Ropsten là testnet tồn tại lâu nhất được ra mắt vào năm 2016. Nó đã trải qua quá trình hợp nhất vào ngày 8 tháng 6, đây là trường hợp đầu tiên của quá trình chạy thử nghiệm hợp nhất cho Ethereum.

Ngày hợp nhất chính thức trên mạng chính Ethereum đã bị lùi lại vài lần. Hiện nó được dự kiến ​​hoàn thành vào tháng 8 năm 2022, nhưng ngày đó có thể bị trì hoãn thêm do sự chậm trễ riêng của quả bom độ khó.

Quả bom độ khó là một tính năng của mạng Ethereum sẽ không khuyến khích những người khai thác ETH sử dụng các thiết bị vật lý bằng cách tăng đáng kể độ khó của việc sản xuất một khối mới.

5/5 (1 bình chọn)

Gửi bình luận

Vui lòng nhập bình luận của bạn vào đây !
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài viết mới nhất

Có thể bạn thích

Bài viết liên quan