Zalo

Bài viết mới trong hồ sơ

Tạo lại phân vùng boot EFI, MSR và Recovery cho chuẩn UEFI/GPT ()
Tạo phân vùng boot EFI (ESP), MSR và Recovery bằng Partition Winzard
Bạn mở phần mềm Partition Winzard ra => nhấn chuột phải vào phân vùng ổ C (phân vùng chứa hệ điều hành) => chọn Move/ Resize
Bạn hãy chia ra khoảng 700 MB – 1000 MB bằng cách:
+ Bước 1: Tạo phân vùng MSR
+ Bước 2: Tạo phân vùng boot EFI cho chuẩn UEFI
+ Bước 3: Tạo phân vùng Recovery cho ổ cứng GPT

Tiếp tục, ở phân vùng trống (chưa được định dạng) còn lại, chúng ta sẽ để làm phần vùng Recovery. Phân vùng này sẽ giúp bạn Reset lại Win và sửa lỗi khởi động khi bị lỗi Windows.
+ Bước4: Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi ID cho từng Partition mà chúng ta vừa tạo để nó về đúng với định dạng và chức năng của nó.
+ Bước 5: Tiếp tục, chọn phân vùng EFI => nhấn vào Change Partition Type ID
+ Bước 6: Chọn phân vùng MSR => chọn tính năng Change Parition Type ID
+ Bước 7: Các phân vùng đã về với đúng chức năng của nó.
Đăng ký xong lời đầu tiên chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Trang web có rất nhiều ứng dụng hay. Chúc web phát triển và có nhiều thành viên.