Zalo

Foxconn H61MXE-K

sthaihien

Quản trị viên
Nhân viên điều hành
CEO NTH95
VIP Super
VIP Vinafix
VIP Member
Làm vui lòng làm đúng theo hướng dẫn get vinafix giúp mình!
https://nth95.com/threads/huong-dan-cach-get-tap-tin-dinh-kem-vinafix-com.1053/
1. Tiêu đề ghi giống bên vinafix
2. Đăng vào chuyên https://nth95.com/forums/get-vinafix.60/ chứ không phải Schematic !
Mình đã nói rất nhiều lần rồi! Nếu sai lần nữa là mình không get đâu đó !
 

Tập tin đính kèm