Zalo

usb boot

  1. sthaihien

    FREE Tạo USB BOOT Cứu Hộ Máy Tính Anhdv Boot 2020

    Anhdv Boot 2020 là bộ công cụ hổ trợ cứu hộ máy tính mới nhất của tác giả Đặng Văn Anh, và cũng là bộ USB BOOT cứu hộ máy tính tốt nhất hiện nay 2020. Khi có USB BOOT cứu hộ rồi thì bạn có thể dùng USB để sữa chữa những lỗi liên quan đến máy tính như cài win, ghost win, cứu hộ dữ liệu, chia ổ...