Zalo

total commander

  1. sthaihien

    FREE Tải Total Commander – Phần mềm quản lý tập tin

    Total Commander là phần mềm quản lý, thay đổi dữ liệu tập tin và thư mục của máy tính,… như xóa, thêm, sao chép, di chuyển, hiển thị,… để bạn có thể quản lý dữ liệu của mình tốt nhất. Công cụ Total Commander có hai cửa sổ mở song song cho phép bạn di chuyển, sao chép dữ liệu từ thư mục này tới...