Zalo

test mode

  1. sthaihien

    NEW Hướng dẫn xóa dòng chữ Test Mode trên Windows

    Vì lý do nào đó hoặc vô tình các bạn kích hoạt chế hoạt chế độ Test Mode trên hệ điều hành Windows 10/8/7. Máy tính của các bạn xuất hiện dòng chữ Test Mode ở dưới góc màn hình Desktop. Bạn cảm thấy khó chịu và muốn tắt nó đi hay bạn không dùng chế độ Test...