Zalo

partition wizard

  1. sthaihien

    NEW Hướng dẫn tạo, gộp, chia và sữa phân vùng Ổ Cứng

    Bạn mới mua ổ cứng? Bạn muốn thay đổi phân vùng ổ cứng? Bạn muốn quản lý phân vùng của ổ cứng? Nhưng lại không biết phải làm bắt đầu từ đâu? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sữa phân vùng ổ cứng như tạo, xóa phân vùng, gộp hoặc chia ổ cứng bằng phần mềm Partition Wizard (MiniTool...