msactbackup

  1. sthaihien

    HOT Hướng dẫn sao lưu Key bản quyền Windows và Office

    Bạn mới mua Key bản quyền Windows & Office, được người khác tặng Key, cũng có thể là bạn vừa tìm được Key bản quyền ở một nơi nào đó. Bạn nhập key vào máy tính thành công. Nhưng bạn lo sợ rằng khi máy tính bị trục trặc gì đó, cần cài lại Windows thì Key bản quyền đó sẽ bị mất tác dụng. Bạn cần...
Bên trên