iso windows

  1. sthaihien

    FREE Tải Windows 7 tích hợp bản cập nhật 2020 cuối cùng

    Như vậy là Microsoft đã chính thức khai tử Windows 7. Và để giữ lại kỷ niệm cho việc này. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người phiên bản ISO Windows 7 tích hợp bản cập nhật 12/02/2020 cuối cùng. Đây có thể nói là phiên bản Windows 7 tích hợp đầy đủ các bản vá bảo mật mới nhất hiện nay. Hãy...
  2. sthaihien

    HOT Tổng hợp link tải Windows và Ghost Win mới 2020

    Tên File Google Fshare Windows 10 1909 Home/Edu/Pro 32 bit & 64 bit Windows 10 1809 Home/Edu/Pro 32 bit & 64 bit Windows 10 1809 LTSC 2019 32 bit & 64 bit Windows 7 Pro & Ulti 08/2018 32 bit & 64 bit Windows 7 Pro & Ulti 2018 USB 3.0 32 bit & 64 bit Ghost Win 10 1909 Full...
Bên trên