Zalo

cmd

  1. sthaihien

    NEW Cách mở CMD bằng quyền Administrator mới nhất

    CMD là viết tắt cụm từ của Command Prompt, đây là một bộ giả lập MS-Dos giúp bạn thực hiện nhiều câu lệnh. Trong quá trình sử dụng máy tính, chắc chắn sẽ có lúc bạn cần tới tiện ích CMD.exe này. Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn thực hiện các bước để mở CMD bằng quyền Administrator trên máy tính mới...