Sóng Elliott cho thấy giá Bitcoin có thể giảm xuống 25K USD

Sự điều chỉnh giá Bitcoin (BTC) đang diễn ra có thể tiếp tục dựa vào nguyên tắc phân tích kỹ thuật “Lý thuyết sóng Elliott”.

Triển vọng giảm giá tạm thời được đưa ra bởi Lý thuyết sóng Elliot xuất hiện khi Bitcoin giảm xuống dưới 35.000 USD do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.

SỰ LẶP LẠI ĐÔI MẮT FRACTAL CỦA SÓNG BITCOIN

Lý thuyết, chia chu kỳ giá thành hai bộ – một bộ bao gồm năm sóng xung lực có xu hướng đi lên và bộ kia có ba sóng điều chỉnh tiếp theo – chỉ ra khả năng giá BTC giảm xuống còn 25.500 USD vào năm 2022.

Cốt lõi của triển vọng giảm giá là hồ sơ dự đoán các đỉnh và đáy theo chu kỳ trong suốt lịch sử thị trường Bitcoin, như được thể hiện trong biểu đồ bên dưới.

Sóng Elliott cho thấy giá Bitcoin có thể giảm xuống 25K USD
Biểu đồ giá hàng tuần BTC / USD có sóng Elliott.

Biểu đồ Bitcoin cho thấy ba làn sóng xung lực chính (1, 3 và 5 màu đỏ) và hai sóng điều chỉnh (2 và 4 màu đỏ). Làn sóng thứ năm vẫn đang được phát triển, nhấn mạnh tiềm năng của BTC để đạt trên 100.000 USD trong tương lai. Nhưng cùng với nhau, năm sóng này đại diện cho một cấu trúc hướng lên điều đó có thể sẽ cạn kiệt ở sóng 5 và tiếp theo là ba sóng điều chỉnh: A, B và C.

Trong khi đó, mỗi sóng lớn được đánh dấu màu đỏ bao gồm các sóng phụ, có 5 sóng tiến (xung lực) theo hướng xu hướng của một mức độ lớn (từ 1 đến 5 màu đen), tiếp theo là sự điều chỉnh ba sóng chống lại xu hướng mức độ cao hơn (từ a đến c màu xanh lam).

Sóng Elliott cho thấy giá Bitcoin có thể giảm xuống 25K USD
Biểu đồ giá hàng tuần BTC / USD có các sóng phụ.

Từ năm 2012 đến năm 2018, giá Bitcoin đã nhiều lần tăng giữa sóng 1 đến sóng 5, sau đó là sự điều chỉnh từ sóng a thành sóng c. Mỗi lần, sóng c, trùng với đường trung bình động hàm mũ 200 tuần của Bitcoin (EMA 50 tuần), đánh dấu mức giá thấp nhất của BTC và sự hoàn thành của cái gọi là Chu kỳ sóng Elliott, có thể là vào năm 2015 hoặc 2018.

Sau năm 2018, Bitcoin bước vào Chu kỳ sóng Elliott mới. Nó đã trải qua quá trình tăng năm sóng – từ gần 3.200 USD vào tháng 12 năm 2018 lên khoảng 69.000 USD vào tháng 11 năm 2021 – và hiện đang trong quá trình điều chỉnh ba sóng, đang chờ sự hình thành của sóng cuối cùng c.

Sóng Elliott cho thấy giá Bitcoin có thể giảm xuống 25K USD
Biểu đồ giá hàng tuần BTC / USD có Chu kỳ sóng Elliott đang diễn ra.

Xem xét sóng tiếp theo c xuất hiện xung quanh đường EMA 200 ngày, điều đó có thể có nghĩa là BTC sẽ đạt mức xung quanh 25.500 USD.

5/5 (1 bình chọn)

Gửi bình luận

Vui lòng nhập bình luận của bạn vào đây !
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài viết mới nhất

Có thể bạn thích

Bài viết liên quan